دستگاه CNC

 CNC مخفف computer numerical control می باشد در ایران این ماشین ها CNC خالی خوانده میشوند ولی نام آنها به فارسی ماشین های (دستگاه های) كنترل عددی ترجمه می شود .

نسل اول این دستگاه ها NC ها بوده اند یعنی كامپیوتر را نداشته است و دستگاه طبق منطقی خاص دستورات را درك می كرده مثلا با استفاده از كارت های پانچ شده .
 به عنوان مثال در دستگاه تراش برای دستور پیشروی بدین صورت عمل می شود كه قسمت ساپورت دستگاه را بوسیله دسته چرخان به جلو میبریم در ماشین های NC  این كار توسط یك سری دستورات پانچ شده بر روی نوار پانچ صورت می گرفت در دستگاه  CNC  امروزی اینكار توسط یك كد صورت می گیرد .
پس یك دستگاه CNC  عملا همان دستگاه دستی ساده می باشد كه قابلیت فرمان پذیری از طریق كد ها و منطق ریاضیاتی را دارد در این دستگاه حضور كاربر (اپراتور) برای كار با دستگاه محدود به ایستادن این فرد پشت بخش كنترل كننده دستگاه می باشد و نوشتن برنامه های حركتی آنهم فقط برای یكبار ، دیگر دستگاه این عمل را بصورت خودكار هر چند بار كه بخواهیم تكرار می نمایدالبته  بدون حضور كاربر . 
بدنه این دستگاه تقریبا شبیه دستگاه های دستی می باشند یك CNC  فرز عملا همان بدنه سخت افزاری فرز دستی را دارد همینطور برای CNC تراش و CNC سنگ و ... 
تنها تفاوت اضافه شدن بخش كنترل گر میباشد (البته این تفاوت بصورت عام می باشد ولی به صورت خاص مطمئنا بخش الكترونیكی هم تغییر كرده است )
اما بخش كنترلگر ،این بخش ،بخش اصلی یك دستگاه CNC  می باشد در صنعت این بخش با نام كنترلر CONTROLER  خوانده می شود یك دستگاه CNC  از هر نوع (تراش،فرز ،سنگ،ابزار تیز كن،تزریق ،پرس ،و...)بیشتربا نوع كنترلرش شناخته شده است مطمئنا آموزشی كه به افراد داده میشود در اصل براساس كنترلر این دستگا ه ها می باشد
كنترلر های مختلفی برای دستگاه های CNC موجود میباشد مانند فانوك - هایدن هاین، زیمنس - C39 -  2P22 -C15 - فاگورو میتسوبیشی و ... 
فانوک زیمنس و هایدن هاین از مارك هایی می باشند كه در ایران فراوان استفاده می شوند اما تفاوت های اینها به چگونه است :
منطق در یافت اطلاعات بصورت كد هائی می باشد كه با G  شروع می شوند به عنوان مثال كد G01  حركت خطی است G02  و G03  حركت دورانی می باشند و G90  نوع مختصات را از نظر مطلق بودن یا نسبی بودن مشخص می نماید .
كدهای عنوان شده كدهای عمومی می باشند و در كدهای خاص با توجه به نوع كنترلر شاید شماره كد فرق تماید به عنوان مثال G20  در زیمنس منظور انتخاب سیستم اندازه گیری متریك می باشد ولی این در هایدن هاین كد G70  این كار را امجام میدهد پس همانطور كه گفته شد آموزش كدها باید با توجه به نوع كنترلر صورت گیرد خدا را شكر كه استاد بنده در دانشگاه كد نویسی را تحت زیمنس و مدل های بالای این مارك به ما یاد داد .
ولی واقعا باید در دانشگاه چه چیزی را از این دستگاهها باید اموخت :  
اصول اولیه از بدنه دستگاه و فرمت آنها
 اصول اولیه ای از كدها به عنوان مثال كدها چگونه عمل می نمایند ساده ترین مثال باز هم كد G01 می باشد
 مثلا در خط فرمان دستگاه تراش تایپ می شود
G01 X20 Z-30 F10 S100 M7
 دستگاه ابزار را به این نقطه ،با سرعت 10 با هر واخد از پیش تعیین شده با سرعت اسپیندل هزار و...می برد .